Zaznacz stronę

błogosławię codzienność

bukietem polnych kwiatów

zerwanych o zachodzie

święconą rosą pokropię

oranej gleby zapach

żeby w niej dojrzał kalendarz

kalendarz czasu przewodnik

i rodzic codzienności

błogosławionej rosą

Zbrosławice 20.10.2023 godz. 20:47

rosa jest potem kalendarza