Zaznacz stronę

Przybity być może do łóżka,
Zbudzę się nie po tej snu stronie,
Jak ludzka bez siły wydmuszka,
Jak pusta skorupka zapomnień.

Zwrotka i tytuł mogą sugerować chęć skończenia z sobą. Nic z tych rzeczy. Mam jedynie pretensje do samego siebie, że nie kończę zaczętych tekstów.