Zaznacz stronę

One są zawsze bez wad, tak śpiewali Skaldowie. Śpiewali także, żeby je szanować. Myśmy właśnie dzisiaj szanując wspomnienia spędzili wieczór w przyjacielskim gronie.