Zaznacz stronę

Nieraz wydaje się, że cel został osiągnięty, ale okazuje się, że nie to było celem.