Zaznacz stronę

mój czas jest ptakiem
unosi się dzięki skrzydłom kalendarza
dziobem wskazówek odnajduje minuty
i sekundy smakowite

mój czas jest przyjaznym ptakiem
szkoda że minut i sekund
jest coraz mniej do wydziobania

Zbrosławice 22.10.2019 rok 21:40

a może mój czas jest bykiem idącym na rzeź