Zaznacz stronę

Rycerz współczesny

Jestem rycerzem na zamku,
Co tkwi fundamentem w piasku
Zapraszam innych do szranków,
Bo żądny jestem oklasków.

Czy znajdzie się taki, który
Odważy się kopię skruszyć?
I choć mam zbroję z tektury,
To stal damasceńską w duszy.

Skory do wojny krzyżowej,
Wypędzę z mej wiary wroga,
Drewnianym mieczem, nie słowem
Przysporzę cnót wszelkich bogactw.

Prześlicznej mej serca damie,
Która po nocach się włóczy,
Zabronię do końca schamieć,
Niech się pić wódkę oduczy.

Jestem rycerzem współczesnym,
Walczę z otwartą przyłbicą
Więc w piasku najczęściej leżę…
Wcale się ze mną nie liczą.