Zaznacz stronę

Powiedz dlaczego wierzbo płaczesz?
Czy nie potrafisz żyć inaczej?
Tak od wiek wieków trwasz w żałobie
Przestań już płakać swym listowiem.

Wypadałoby napisać nieco więcej.