Zaznacz stronę

Matka Konstantego
Powinniśmy z nim porozmawiać, nie uważasz?
Ojciec Konstantego (nie przestaje czytać gazety)
Z kim mianowicie, kochanie?
Matka Konstantego
Jak to z kim, z Konstantym!
Ojciec Konstantego
Przecież rozmawialiśmy z nim przy obiedzie.
Matka Konstantego (zniecierpliwiona)
Mógłbyś odłożyć tę gazetą i porozmawiać ze mną.
Ojciec Konstantego (opuszcza gazetę)
Kochanie, sprecyzuj z kim mam porozmawiać, z tobą, czy z nim?