Zaznacz stronę

Czas najwyższy, żebym doprowadził do końcowej formy kilka, a nawet kilkanaście tekstów. Przykładowo taki blues:

Nikogo nie widzi, nikogo nie słyszy,
Niczego nie czuje, nic go nie obchodzi.
Nie ma tu kalectwa, ani chorób przyczyn,
Takim pozostanie, jakim się urodził.

Zbyt dużo tego narzekania, a wystarczy usiąść i konsekwentnie realizować pomysły.