Zaznacz stronę

Jasełek to się też napisałem…!

JASEŁKA 2011

Narrator1
Zbliżał się nareszcie ten radosny moment
Miało się urodzić dziecko upragnione
Którego nadejście głosili prorocy,
Diabli przypuszczali, że stracą część mocy.
Lucyfer król piekła wiedząc, co się stanie
Zwołał wszelkie diabły na ważne zebranie.
Mówił im co czynić w sytuacji innej
Jak kusić do grzechu duszyczki niewinne.
Wziąwszy odpowiedni na cyrograf papier
Poszło do Judei dwóch szatanów najpierw.

Scena 1
Diabeł 1

Co powiesz kamracie po naradzie w piekle,
Zwłaszcza jak przemawiał Lucyper zaciekle?
Mamy wierzyć, że dziś w nocy, w pobliżu Betlejem
Dla mocy piekielnych los grozą posieje?

Diabeł 2
Jeśli się narodzi, ludzkości zbawiciel,
Diabłom wszystkim bardzo skomplikuje życie.
Na ten stan fatalny lekarstwo być musi,
Będziemy w dwójnasób ludzi wszędzie kusić

Diabeł 1
Jeden niech złe, biednym podszeptuje słowa
A drugi Heroda musi napastować

Diabeł 2
Plan jest znakomity, zaiste myśl dobra,
Gdzieś się może uda podpisać cyrograf.

Narrator
Jak postanowili, tak też się i stało.
Wiedzieli, że pracy będą mieć niemało.
Jeden poszedł prosto do króla Heroda
A ten się ucieszył i rękę mu podał
Cyrograf podpisał, kazał siąść za tronem
Skąd diabeł królowi wzrok zakrył ogonem.
Historia Heroda z Biblii nam jest znana
My śledźmy przygody drugiego szatana.