Zaznacz stronę

Tekst poniższy jest fragmentem większej całości… wybrano papieża, teraz jeszcze nie wiadomo kogo, a my?

My

Tworzymy coś, ażeby zniszczyć,
Sklejamy, żeby coś pokroić,
Łza w kącie oka nie zabłyszczy,
Czas biegnąc dwoi się i troi…

Zegar nie psuje się starzejąc,
Najczęściej staje, gdy nie trzeba,
W nasze wskazówki wichry wieją,
Których się prorok nie spodziewał…

Wielkie świątynie ludzkich marzeń
Mają w zakrystiach szat łachmany,
Więc gdy idziemy przed ołtarze,
Nieszczere komedyjki gramy.

Bogu w ofierze dając problem,
Głupka udając lub biednego,
Każdy wskazówką kromki rąbie
Z chleba naszego powszedniego…

Kradniemy od bliźniego miłość,
Z fałszem śpiewamy pieśń uwielbień,
Idziemy drogą prostą krzywo
I tak nam życie jakoś biegnie…