Zaznacz stronę

Partia Chóru, wprowadzenie do „DROGI KRZYŻOWEJ”:

Droga Krzyżowa, droga ku zbawieniu,

Trakt mesjańskiego marszu na Golgotę,

Nikt prócz Jezusa przejść jej wcześniej nie mógł,

Nie musiał cierpieć na niej nikt też potem.

Choć wielu było i będzie na pewno,

Którzy za bliźnich zginą w kaźniach krwawych

Lub za ojczyznę na wojnach polegną,

On za nas wszystkich cierpieć był łaskawy.

Najpierw zdradzony, okrutnie pobity,

Sądzony, chociaż nie miał złego w czynach

Król nad królami samotny, bez świty.

Na śmierć go skazał prokurator Piłat.