Zaznacz stronę

Ja mogę sobie rymy układać, bawić się w twórczość tak, jakby nic się na świecie ciekawego nie działo. W nie tak dużej odległości od Polski wojska rosyjskie drażnią Ukrainę, a prezydent na ruinach ZSRR próbuje realizować leninowskie idee i stalinowskie praktyki. Nie wiem, co wyniknie z polityki kolosa na glinianych nogach, który wkupił się Europie za pomocą surowców energetycznych. Jakieś sankcje już zostały wprowadzone, na ile dadzą skutek w kierunku ocieplenia sytuacji, tego nie wiem, a nawet nie widzą chyba przywódcy krajów przeciwnych agresji.