Zaznacz stronę

Jak pluskwa

Nic nie znaczyć…

Taki to już los sobaczy

Albo istnieć niczym pluskwa,

Pod tapetą, z tyłu lustra.

Nic nie znaczyć,

Może ktoś ci pomóc raczy,

Rękę poda, szepnie słówko?…

Zginiesz będąc marną pluskwą!

Nic nie znaczyć…

Świat jak na wyrzutka patrzy,

Nie udzieli ci pomocy,

Choćbyś Ziemię łzami zmoczył.

Nic nie znaczyć…

W stadzie bezlitosnych graczy

Byłeś, jesteś, będzisz pluskwą,

Tylko złam się, tylko ustąp!…

Nic nie znaczyć,

Całkowicie się zatracisz,

Pluskwą będziesz coraz bardziej,

Jeśli sam się nie odnajdziesz.