Zaznacz stronę

Wigilia Wszystkich Świętych spędzona prawidłowo, rodzinnie. Jeśli ktoś nie ma z kim spotykać się, rozpowiada twierdzenie o nieważności rodziny. Pokolenia przechodzą do historii, drzewo genealogiczne rozrasta się do potężnych rozmiarów. Cieszyć się należy kiedy owoce tego drzewa nie trawi robak nieprawości.

Jutro skoro świt pojadę na cmentarz pokłonić się nad grobem najbliższych. Należy się im hołd i podziękowanie za danie mi możliwości istnienia.