Zaznacz stronę

W nawiązaniu do wczorajszej beatyfikacji przypominam tekst songu o Prymasie z „BOSKICH POSZUKIWACZY”:

W komunistycznych okowach

ref.:

Rywałd, Stoczek, Prudnik, Komańcza –

Więzień jest zawsze w Ojca Domu,

I choć czasami sił nie starcza,

Usta wyszepczą – non possumus.

W tych czasach wszystko było możliwe,

Władza się bała wiary żarliwej.

Stefan Kardynał Wyszyński – prymas

Linię prawości Kościoła trzymał,

Ideologii krwawej zaprzeczył –

Więc go więzili smętni ubecy.

ref.:

Rywałd, Stoczek, Prudnik, Komańcza…itd.

Czego się władza mogła obawiać,

Nauki Boga, tej która sprawia

Ład między ludźmi, miłość i świętość?

Reprezentując fałszywe męstwo,

Prymasa strzegli jak tylko mogli

Bardziej niż Marksa ideologii.

ref.:

Rywałd, Stoczek, Prudnik, Komańcza…itd.

We wszystkich miejscach odosobnienia

Prymas nie tracił wizji zbawienia,

Modlitwą karmiąc duszę zgnębioną.

Czuwała nad nim śląc Boską pomoc

W komunistycznej władzy okowach –

Maryja Matka – Polski Królowa.

ref.:

Rywałd, Stoczek, Prudnik, Komańcza…itd.