Zaznacz stronę

Uczestniczyłem w obchodach upamiętniających powstanie NSZZ „Solidarność”. Impreza miała miejsce w Tarnowskich Górach i związana była z 41 rocznicą pierwszego strajku na Górnym Śląsku 41 lat temu.

Już od jakiegoś czasu jestem zapraszany, nawet przed laty napisałem stosowny utworek. Oto fragment:

Po wojnie w Polsce wygrane fiasko –

Bierut, Gomułka i cała świta,

Więzienia, terror ze wschodu łaską –

Ludowo – Ruska Rzeczpospolita.

Socjalistyczna, mityczna przyjaźń-

Zachłanny bałwan z chłodu czerwieni,

Sprawił, że Polska była niczyja.

Naród modlitwą pragnął coś zmienić.

Polskę budować, a nie przeklinać,

Że żyć nam przyszło w szubrawych czasach.

W ideologii Marksa, Lenina.

Miał być luksusem chleb i kiełbasa.

Gierek i partia, partia i Gierek!

Produkcja ważna, człowiek to robol,

Dużo pracować – znaczyć niewiele,

Błagaj o wszystko i podkurcz ogon!

Gdy napęczniała goryczy chmura,

Być albo nie być – pytał pracownik,

To właśnie tutaj, w Tarnowskich Górach

Powstali ludzie wolności głodni.

Pierwsi na Śląsku odważni, gniewni,

Zdecydowani o Polski losie,

Sukcesu w walce jeszcze niepewni,

Strajk rozpoczęli właśnie w FAZOS -ie.