Zaznacz stronę

Data dzisiejsza…

Rocznica taka jak zwykle każdego roku w tym dniu. Nic szczególnego, wszyscy taką datę mamy, będzie ona jeszcze długo ciągnąć się za mną, nawet wtedy, gdy obok niej wyryją w kamieniu jeszcze inną datę. Nie czuję się staro, rzekłbym, że zadziwiająco młodo. Mam swoje...