Zaznacz stronę

Twierdzenie

Suma doznanych niepowodzeń jest równa sumie rozwianych marzeń.