Zaznacz stronę

Już żyje w internecie pierwsza piosenka napisana i wykonana dla pokrzepienia serc. Zwłaszcza mieszkańców naszego województwa, przede wszystkim górników. Sączące się chamskie wypowiedzi zmotywowały nas ku temu. Poniżanie człowieka jest obecnie za bardzo tolerowane, a zwalczane napotyka na dziwną obronę prawną. Jestem pewien, że odczuwamy obecnie efekty sporego zaniedbanie w wychowaniu i kształtowaniu kultury społeczeństwa.

Doczekaliśmy się nihilizmu moralnego, produktu pseudo liberalnego światopoglądu. Ideałem stała się postawa grzecznego chama, człowieka o ideologi egocentrycznej, którego jedyną wartością jest bezkarność. Ją właśnie utożsamia się obecnie z pojęciem wolności.

Pisząc słowa piosenki „Zwyciężymy” miałem zamiar nie tylko dać wyraz wiary w pokonanie pandemii, ale zakładałem konieczność zwalczenia prymitywnego zła.