Zaznacz stronę

Tłumaczenie, a do tego powszechnie dostępne w internecie, jakie dzisiaj mamy święto, świadczyłoby o mojej ignorancji. Jednak kilka słów natury politycznej z mojej strony pozwolę sobie napisać.

Wpajano nam za młodu w szkołach, że przyczyną klęski Polski w wiekach dawnych była słabość królów. Z pewnością jest w tym sporo racji, silna ręka władców, a do tego większy rygor prawny nie pozwoliłby doprowadzić do rozkładu państwowości. Rządy mięczaków i przekupnych marionetek w każdym kraju doprowadzały do rozbicia organizacji społeczeństwa, nie tylko w Polsce.

Co jest więc w obecnej opozycji, że utyskują na koalicję, zarzucając jej mocne dzierżenie władzy? W moim przekonaniu powinni korzystać z tego i sami budować mocną pozycję polityczną.