Zaznacz stronę

W 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe. Bunt przeciwko władzy, która wymyśliła sobie, że rządzić Polakami musi ktoś inny, niż oni chcą. Jak to ma się do dzisiejszych nurtów chcących zniewolenia? Odpowiedź jest prosta, renegaci powinni wykazywać niechęć do dzisiejszej daty.

Historycy przeprowadzają głębokie analizy ówczesnego społeczeństwa. Chcą rzetelnego wytłumaczenia, co takiego stało się w Narodzie, że Polska przestała istnieć. Ja zwykle mam inny problem. Żaden ze mnie historyk, ale nurtuje mnie pytanie, kto dał mocarstwom ościennym prawo do wtargnięcia w nasze granice? Do tej pory nikt mi nie jest w stanie odpowiedzieć. Zwykle słyszę, że jest to nasza wina.

Bzdura.