Zaznacz stronę

Bilans

Robię rachunek zysków i strat tygodnia, którego pozwoliłem sobie nazwać szczęśliwym. Wychodzi na plus ten bilans, a myślę, że na spory. Dzisiejsze nagranie studyjne w pełni satysfakcjonuje. Jest spełnieniem mojego marzenia o profesjonalizmie w prawdziwym tego słowa...