Zaznacz stronę

Do opisów zdarzeń, gestów i relacji
W prozie codzienności, w potocznych dialogach,
Wkrada się koniecznie z funkcji swojej racji,
Znaków przestankowych ilość całkiem mnoga.

Znaki przestankowe spełniają bardzo ważną funkcję w literaturze. Nie mam zamiaru pisać rozprawki na ten temat. Interpunkcja nie jest wielką zawiłością, ale niejednokrotnie sprawia problem. Źle postawiony przecinek zmienić potrafi zupełnie sens tekstu.
Sięgam do znaków przestankowych z utylitarnych. Mogą bowiem stanowić motyw poetycki.