Zaznacz stronę

Wirtuoz natchniony swoje skrzypce tulił,
Każdy dźwięk był bliski jak ciało koszuli,
Ale jeszcze bliższa była mu duchowo
Ta wiolonczelistka, co siedziała obok.

Ta zwrotka oznacza początek pisania. Mam nawet zakończenie, lecz jak to było niedawno, muszę dokomponować środek.