Zaznacz stronę

Najlepsza władza dla Polski

Ojczyzno przodków oraz potomstwa,
Zerwij kajdany i z klęczek powstań,
Może ci ziemie skradli i mury,
Lecz nikt nie wyrwie z piersi kultury.

Polsko Słowackich i Mickiewiczów,
Nigdy nie spłoniesz w płomyku zniczów,
Lecz z gorejących powstańczo liter
Wyfrunie Feniks Rzeczpospolitej.

Polsko Matejków oraz Malczewskich,
Żaden z tych mistrzów ciebie nie prześpi,
W ich płótnach rys tkwi Narodu dumy,
Nie są to kraju dziejów całuny.

Bijmy się w piersi jak w tarabany,
Świat pozostaje wciąż nieskłamany,
Czasem przysłania go krzywdy zamieć,
Czy jest to powód, by w strachu skamleć?

Kto jest bez grzechu, niech weźmie kamień,
Rzucony kamień nigdy nie kłamie!
Albo z nim w dłoniach w diabła wyroku,
Niech się utopi w smutków potoku.

W długiej galerii królów i książąt
Za jutra cnotę cicho się modląc,
Wiedzmy, niewoli sprzątając nieład –
Najlepszym polskim władcą są dzieła.