Zaznacz stronę

Pielgrzym

Wędruj do przodu, rób krok następny
W słonecznym szczęściu, w ogrójcu cierpień
Spis nieprawości podrzyj na strzępy,
Później już może być tylko lepiej,

Wśród nas jest Jahwe, niebo jest tutaj,
Chociaż zbyt często ludziom się zdaje,
Że szlak pielgrzymki jest jak pokuta,
Lub, że odwrotnie – musi być rajem.

Choć stopy ranią ostrza kamieni
W żebraczych butach z dziurą w podeszwie
Wędruj pielgrzymie zło w dobro zmienić
I miłość wszczepiaj w serca i w przestrzeń.

Może pielgrzymstwo zalać cię potem
Walcz z brakiem siły, bacznie patrz na to,
Żeby na mądrość zmieniać głupotę,
Żebyś nie zginął niczym gladiator.