Zaznacz stronę

wewnątrz czaszki mam zwoje drutów
w bezładzie kłębią się jak stado węży
już nie jestem w stanie nad nimi panować

zjadają się nawzajem od końca
w niewiedzy który kogo konsumuje
a często bywa że sam siebie

w ten sposób funkcjonuje mój mózg
centralny układ niszczenia dobrej woli
poruszania się po majestacie fantazji

Zbrosławice 15.04.2019 r.

… dzięki siłom natury druty są izolowane…