Zaznacz stronę

Wszystko wskazuje na to, że poniższa zwrotka stanie się fragmentem pieśni:

Klasztor jest zdobyty… klasztor, czy ruiny?
Ile są po walkach dobra wszelkie warte?
Idol hitlerowski przegrał mocną kartę,
Wysłał na stracenie swych żołnierzy cynik.