Zaznacz stronę

Polska rodziną musi być także,
Chociaż przeróżnie jest w koligacjach,
Zwycięstwo prawdy niesnaski zatrze,
Na wierzch wypłynie Ojczyzny racja.

Wierzymy w Boga, wierzymy w postęp,
Nie zbałamuci nas blichtr przynęty,
Wiemy dokładnie co dla nas dobre,
Chcemy pracując, mieć spokój święty.

To są ostatnie zwrotki z utworu pt. „Historia tarnogórskiej Solidarności”. Całość była recytowana podczas uroczystości 39 rocznicy wybuchu strajku w FAZOS-ie