Zaznacz stronę
Ojcze nasz

Ojcze nasz, któryś jest w niebie
Tak bliski ludzkim potrzebom
Raj mamy tu, a nikt nie wie,
Bo człowiek patrzy wciąż w niebo.

Ojcze nasz, któryś jest wszędzie
I wszechświat imię Twe święci
Po wieki wola Twa będzie
Naturą galaktyk kręcić.

Ojcze nasz, któryś jest w łanach
Zbóż złotym kłosem brzemiennym
W chlebie jadanym do rana,
Jak Syn Twój jedynie wiernym.

Ojcze nasz, któryś jest we mnie
Z całym Królestwem Kościoła,
Nie duszę, całego mnie przemień
Z przepaści sumienia wołam.