Zaznacz stronę

wyzwolony z jaja niewiedzy
śledzę przemilczane dowody istnienia

realiów nie znajduję a tylko
obrazy wyrzeźbione wzrokiem ludzkim

przemykają z jednej do drugiej pięknej
nieświadomości uskrzydlonej

do złudnie wyższych celów
płożących się po chodniku donikąd

Zbrosławice 17.03.2019r.
…a jednak się kręcę…

Chyba wrócę do takich zjawisk, chyba!