Zaznacz stronę

Wodo, obmywszy ręce Piłata
Do misy spłyniesz wątłym strumieniem,
Gdzieś powędrujesz na krańce świata
W jakie zakątki? Nikt tego nie wie.

Twoje krążenie trwać będzie wieki
Przez Ziemi naszej ciało kamienne,
Łzą smutną spłyniesz z zasłon powieki
Po ludzkiej twarzy smutkiem brzemiennej…

To jest krótki fragment „Drogi Krzyżowej”, misterium, które odbyło się w Bytomiu. Przypominam o tym wydarzeniu, bo w Wielki Piątek spektakl zostanie odtworzony w TV Trwam o godz. 12:20