Zaznacz stronę

fruniemy od pełni do nowiu
w eteryczną pustkę wpisani
stworzymy uczucia gwiazdozbiór
rozsądek w wrażenia aż zamilkł

Może zwrotka, ale jest tylko fragmentem opowiadania. Będzie stanowić zbiorek.