Zaznacz stronę

Żeby napisać jedną zwrotkę, muszę czytać cały dzień. Nie narzekam, lubię tę pracę, ona pogłębia wiedzę w sposób pośredni, a bezpośrednio daje efekty literackie:

Zapłacze Rosja nad władcy mogiłą,
A na krwi cara świątynia się wzniesie,
Lecz serce Polski zawsze będzie biło,
W smutku zesłańców w syberyjskim lesie.