Zaznacz stronę

Całuję sitko mikrofonu
Przesyłam tę piosenkę komuś,
Może się nawet nie spodziewa,
Że jemu tylko serce śpiewa.

Chcę, aby w mego głosu falach,
Przesłanie piękna dźwięków znalazł,
Żeby w śpiewanej każdej nucie
Słyszał bukiety samych uciech.

Następny fragment, który ma koniec i to raczej ładny.