Zaznacz stronę

W smutnym parowie, w syberyjskich chłodach,
Gdzie renifery szukają chrobotka,
Jedynie orła oczu błysk napotka
Grób, w którym leży Ellenai młoda.

Tak się zaczyna sonet z nowego poematu. Czy ja nie zabieram się za sprawy zbyt trudne?