Zaznacz stronę

Siła pary rozruszała XIX wiek. Sama pracując w pocie czoła, dała ludziom pracę i rozwój przemysłu. Nieprzeliczalne na pieniądze jakiejkolwiek waluty są jej zasługi dla transportu. Dla ludzi starej daty kolej zawsze będzie się kojarzyć z parowozem. Wspomnienia związane z czarną lokomotywą nie przeminęła z parą, nie rozpłynęła się w powietrzu niczym duch dawnej epoki. Tkwi w pamięci, a dla niektórych wiąże się z tajemniczą wizytą w Tarnowskich Górach pewnej damy. Czy ona przyjechała pociągiem, czy wynurzyła się z kłębowiska pary i dymu na peronie, tego dojść nikt nie jest w stanie, ale jej bytność w naszym mieście spowodowała…

No właśnie, co spowodowała? Czy ja już wiem? Pewnie co nieco, ale sprawa wyjaśni się niebawem.