Zaznacz stronę

Na cmentarzu pozostawiam czas zaprzeszły,
Pośród cieni krzyży skradam się ukradkiem,
Próbując pozbierać myśli kiedyś gładkie,
A dziś w listopadzie jak liście się zaschły.

Forma sonetu nadaje się jak najbardziej na uczczenie Wszystkich Świętych.