Zaznacz stronę

Może dziś, w niedoli towarzysze,
Świętując czas, kiedy Jezus przyszedł,
Żeby świat zbawić, bądźmy weseli
Niczym samowar. Przynajmniej krztynę,
Przynajmniej, aby Bożą Dziecinę
Uśmiech wielbić na czerstwych twarzach
Nadziei iskrą dusze rozżarzać.

Kawałek „Wigilii na Syberii”