Zaznacz stronę

Zawsze mnie przecież możesz okłamywać,
Potrafisz fikcji nadać wiarygodność,
Bo łgarstwo śmiechem po uszach mi spływa,
Każda twa wersja będzie mi wygodną.

Motywy miłosne nadal wyplatają się w utwory dziurawe do nieskończenia włącznie.