Zaznacz stronę

Boże stworzyłeś mnie, więc jestem Twoim sługą.
Żałuję jedynie, że nie trwa to zbyt długo.

Modlitwa jest rozmową z Bogiem. Trzeba jedynie mieć umiejętność usłyszenia Stwórcy, który mówi językiem tak zrozumiały, że aż trudnym do zrozumienia.