Zaznacz stronę

Osoba X
Czas leczy rany, ale nie wrzody!
Osoba Y
Te mądre uwagi zachowaj dla siebie.

I jakoś napiszę całość, ale pod warunkiem, że dialogu będę więcej pisać, niż tyle, co powyżej.