Zaznacz stronę

W tak znaczącą rocznicę

Pieśń do Boga Ojca

Boże mój, Boże mój, czemuś mnie dopuścił
Do źródełka wiary, z któregoś się zgodził,
Bym czerpał oburącz łaski codzienności
W pobliżu ołtarza apostolskiej łodzi.

Boże mój, Boże mój, czemuś mnie wyszukał?
Pośród miliardów nadziei błądzących,
Dla których się stała biblijna nauka
Słowem wszelkiej prawdy, krzakiem gorejącym.

Boże mój, Boże mój, czemuś mnie obdarzył
Miłością odważną, która nieskłamana
Niczym dziecka uśmiech pośród grzechu szarzyzn,
Pozwala przed Tobą uginać kolana.