Zaznacz stronę

Wiele utworów literackich jest opartych na motywie wędrówki. Nie jest to naganne, wręcz ukazuje wielorakie możliwości autorów, którzy najczęściej nie powtarzają akcji, chyba, że przez nieuwagę albo poruszając temat znany większości populacji. Wydawać by się mogło, że nieruchomość utworu pociąga za sobą poczucie znudzenia u odbiorcy. Jeśli dobrze zaprezentować bezruch, to i on staje się atrakcyjny.
Rodzi się jednak pytanie, czy bezruch absolutny istnieje? Osoba stojąca, nieruchomy obiekt także wykonuje jakieś czynności. Przecież jesteśmy zbiorem poruszających się atomów. Wirowanie elektronów, ruch elementów jądra komórkowego odbywa się w zawrotnym tempie.