Zaznacz stronę

pokonałem wszystkich
najpierw samego siebie
poszło łatwo chociaż
nie doznałem radości

gwizdaniem miecza
języka pokładłem wielu
na deski padli
i wili się ze śmiechu

reszta uciekła w popłochu
nie wiedząc jak walczyć
z mocarzem zapatrzonym
we własne zwycięstwo

Zbrosławice 02.05.2017 r. godz. 20:31