Zaznacz stronę

Rywałd, Stoczek, Prudnik, Komańcza –
Więzień jest zawsze w Boga Domu,
Chociaż czasami sił nie starcza,
Usta wyszepczą – non possumus.

Refren jest, kto zna sprawę, ten wie, że temat jest obszerny i trudny. Kardynał St. Wyszyński był wielką osobowością.