Zaznacz stronę

12. Pan Jezus umiera na krzyżu.

Eli, Eli, lama sabachthani?
Usta pytają siły ostatkiem.
Ojca śmierć Syna z pewnością rani,
Rani na Ziemi spłakaną Matkę.

Skonał Bóg Człowiek – Pismo spełnione,
Ale miłości kat nie pokona,
Śmiercią niewinną, cierpień ogromem!
Żadna nie skryje tego zasłona.

Na krzyżu umarł jedynie człowiek,
Aby do ludzi Słowo dotarło.
Cud zmartwychwstania światu podpowie,
Że ludzkie życie to nie jest marność.

Dusza się z ciałem przybitym żegna,
Duszy nie złapie ręka siepacza,
Dusza ze Stwórcą pragnie się jednać,
Dusza do domu rajskiego wraca.