Zaznacz stronę

Takie jest zakończenie nowej historii:

„…W bramie Edenu złożyli pokłon
Stwórcy, gdyż chętnie Mędrców ugościł
I posadzili, by zdrowo rosło
Szczepione Krzyżem drzewo wolności.

Pobłogosławił to drzewo Jahwe,
Mędrcom dziękował za ziemską pomoc,
Mówił, że człowiek każdy i zawsze
Będzie mógł zerwać wolności owoc.”