Zaznacz stronę

Skąd jesteście, ktoś zapyta?
Stąd gdzie jest Rzeczpospolita!
Dzisiaj, jutro, była wczoraj,
Ogniem, mieczem poraniona.

W takim mniej więcej tonie będzie nowe przedsięwzięcie, do którego songi skończyłem dzisiaj pisać.